A. Kozak – Co facet rozumie z tego, co mówi kobieta?