Drodzy prowadzący spotkania z narzeczonymi i małżeństwami

Przygotowanie narzeczonych do ślubu jest piękną i odpowiedzialną misją. Dziś szczególnie widzimy jej wagę i znaczenie, obserwując dramatyczne trudności
z wytrwaniem w sakramentalnych związkach małżeńskich. Sytuacja ta powinna jeszcze mocniej motywować nas do przychodzenia z kompetentną pomocą narzeczonym.

Kościół zawsze zachęcał i wciąż wzywa by zrobić wszystko, co w naszej mocy i dołożyć wszelkich starań, aby sumiennie przygotować narzeczonych do sakramentalnego małżeństwa.

W programie pt. ,,Największa jest miłość” staramy się wychodzić naprzeciw tym trudnościom i wyzwaniom, łącząc nauczanie o sakramentalnym związku małżeńskim z problematyką codziennej egzystencji narzeczonych i małżonków.

Oddajemy w ręce narzeczonych i prowadzących pakiet materiałów do wykorzystania w procesie przygotowania do małżeństwa. Składają się na niego przede wszystkim książki (workbooki) dla każdego z narzeczonych oraz strona: www.najwiekszajestmilosc.pl, zawierające rozszerzone w stosunku do przekazywanych na spotkaniach treści oraz ćwiczenia. W zamyśle, mają one służyć utrwaleniu i pogłębieniu poruszanych zagadnień, a także dać możliwość korzystania z nich w domu, w późniejszych etapach małżeństwa i życia rodzinnego. Poza tym dla prowadzących przygotowaliśmy propozycje konspektów spotkań w oparciu o zawarte w książkach treści oraz prezentacje multimedialne.

Przedstawione materiały mogą być w zależności od uwarunkowań duszpasterskich wykorzystane do różnych sposobów prowadzenia spotkań
z narzeczonych. Z racji na wagę poszczególnych tematów, zachęcamy jednak by było to przynajmniej dziesięć spotkań z przerwą tygodniową, aby dać czas narzeczonym na przemyślenie i przedyskutowanie przedstawianych treści oraz wykonanie ćwiczeń.

Potrzeba świadectwa!

Niezwykle istotnym, a nawet zasadniczym elementem w prowadzeniu tych spotkań powinno być dzielenie się świadectwem wiary, które ukierunkuje narzeczonych na budowanie małżeństwa na fundamencie relacji miłości z Bogiem. Narzeczeni bardzo cenią sobie także autentyczne dzielenie się doświadczeniami własnego, codziennego życia małżeńskiego.

Forma konwersatoryjna, praca w parze, indywidualna i w grupie!

Ważne jest również, by przedstawiane treści były przekazywane w formie konwersatoryjnej, a nie tylko metodą podającą.

Ważna rola świeckich!

W prowadzeniu spotkań potrzebny jest udział kapłana, ale proporcjonalnie większa może być rola pary małżeńskiej.

Spotkania powinno zakończyć przedślubne skupienie, które może być prowadzone w różnej formie, w zależności od rozeznania i możliwości duszpasterskich.

Szanowni Prowadzący, podejmujcie tę misję z radością i miłością chrześcijańską, do których każdego dnia wzywa nas Pan Jezus. Niech te spotkania będą zawsze pięknym świadectwem wiary, nadziei i miłość.

Propozycje konspektów spotkań

Tu będą pojawiać się prezentacje multimedialne do prowadzenia spotkań