J. Pulikowski – O różnicach między kobietami a mężczyznami