R. Porzeziński – Mózg kobiety a mózg mężczyzny wg Marka Gungora